Astérixin, Sputnikin ja Svenska Klubbenin laskiaistapahtuma