Alumneille

På svenska se nedan

Svenska Klubben on luonut alumnirekisterin!

Mikä on alumnirekisteri?

Alumnirekisteri on vapaaehtoinen ja ilmainen rekisteri, jonka tarkoituksena on helpottaa ainejärjestön yhteydenpitoa alumneihin. Kaikki Jyväskylän yliopistossa ruotsin kieltä opiskelleet, näillä näppäimillä valmistuvat ja jo valmistuneet voivat liittyä alumnirekisteriin.

Miksi liittyä alumnirekisteriin?

Alumnirekisterin avulla Svenska Klubben voi olla sinuun yhteydessä vielä valmistumisesi jälkeenkin. Voit saada tiedon alumneja koskevista tapahtumista, kuten vuosijuhlista. Sinuun voidaan myös olla yhteydessä erilaisten yhteistöiden merkeissä. Esimerkiksi aikaisemmin Klubben on järjestänyt alumnien somekaappauksia Instagramissa, joiden kautta alumnit ovat päässeet kertomaan työuristaan ja auttamaan opiskelijoita omissa työelämäpohdinnoissaan. Alumnirekisterin kautta niin alumnit kuin opiskelijat pääsevät muodostamaan uusia verkostoja.

Miten liityn alumnirekisteriin?

Liittyäksesi alumnirekisteriin laita sähköpostiviestiä Klubbenin rekisterivastaavalle (rekisterivastaavaklubben(at)gmail.com) ja kerro seuraavat tiedot:

 • Etu- ja sukunimi
 • Sähköpostiosoite
 • Valmistumisvuosi

Halutessasi voit kertoa myös:

 • Koulutussuunta (kieliasiantuntija / aineenopettaja / KiMo-opettaja)
 • Nykyinen työ
 • Muut yhteystiedot, esim. omat nettisivut, Instagram tai LinkedIn

Alumnirekisterissä olevia tietoja ei päivitetä säännöllisesti, mutta alumnit voivat itse päivittää tai poistaa tietonsa rekisteristä ottamalla yhteyttä rekisterivastaavaan. Voit liittyä alumnirekisteriin, vaikka olisit myös Klubbenin jäsen.

Haluatko sponssata vanhaa ainejärjestöäsi?

Alumnirekisteriin liittyessäsi voit maksaa vapaaehtoisen 10 euron tai haluamasi suuruisen sponssimaksun. Sponssimaksun avulla ainejärjestö rahoittaa toimintaansa, esimerkiksi tulevaa ekskursiota Helsinkiin. Jos haluat sponsoroida Klubbenia, ilmoita siitä rekisteriin liittymisen yhteydessä saadaksesi maksuohjeet. Klubbenilaiset kiittävät sponssista!

 

 

🇸🇪

Svenska Klubben har skapat ett register för alumner!

Vad är registret för alumner?

Meningen med registret är att ha mer kontakt med våra alumner. Du kan bli medlem i registret om du har studerat svenska vid Jyväskylä universitet tidigare eller om du kommer att utexaminera inom kort. Det är frivilligt och gratis att registrera sig.

Varför borde du registrera dig?

Med hjälp av registret kan Svenska Klubben kontakta dig även efter din utexamination. Du kan få information om evenemang, såsom årsfesten. Registret gör det också möjligt att ha mer samarbete och skapa nya nätverk mellan studerande och alumner. Till exempel kan alumnerna berätta om sina yrkeskarriärer exempelvis på Instagram och på så sätt hjälpa studerandena att fundera på olika yrkesmöjligheter.

Hur kan jag registrera mig?

För att gå med i registret för alumner skicka e-post till adressen rekisterivastaavaklubben(at)gmail.com och berätta följande information:

 • För- och efternamn
 • E-postadress
 • Året du blev utexaminerad

Om du vill kan du också berätta:

 • Utbildningsprogram (språkexpert/ämneslärare/KiMo-lärare)
 • Nuvarande arbete
 • Andra kontaktuppgifter såsom dein egen webbsida, Instagram eller LinkedIn

Information uppdateras inte regelbundet av Klubbens styrelse utan alumner kan själva meddela om sina uppgifter har förändrats och om de vill radera sina uppgifter från registret. I så fall kontakta den ansvariga för registret. Du kan registrera dig även om du är Klubbens medlem.

Vill du sponsra Klubben?

Om du vill kan du stöda Svenska Klubben med ett frivilligt belopp på 10 euro eller enligt din egen vilja. Genom att sponsra kan du stöda Klubbens verksamhet, till exempel den kommande exkursionen till Helsingfors. Om du vill sponsra oss meddela om det när du registrerar dig på registret så får du betalningsanvisningar. Vi tackar för sponsringen!