Fukseille

Jyväskylän yliopiston nettisivuilta löytyy fuksiopas uusille opiskelijoille. Sivuilta löytyy tietoa muun muassa näistä asioista:

Opintotuen hakeminen

Asunnon hakeminen

Opiskelijakortin tilaaminen

Yliopiston käyttäjätunnuksen aktivointi

Yliopiston sähköpostiosoitteen käyttöönotto

 

Omaan tulevaan ainejärjestöösi voit tutustua etukäteen Facebookissa ja Instagramissa:

Svenska Klubbenin fb-sivut, josta löytää merkittävät tapahtumat

Svenska Klubben -ryhmä

Kattoainejärjestö Lingviestien fb-sivut

IG: @svenskaklubben_jyu

 

Ruotsin kielen tutorit auttavat ja ohjeistavat mielellään uusia opiskelijoita, ja heiltä saa aina kysyä neuvoa.


Yliopistoon liittyvää sanastoa

Tekstin pohjana on käytetty yliopiston laatimaa sanastoa ( Yliopistosanasto ). Tekstiin on lisätty ruotsin kielen opintosuuntaan ja Svenska Klubbeniin liittyvät asiat.

 

ainejärjestö
Ainejärjestöt yhdistävät saman pääaineen opiskelijoita. Ne järjestävät tapahtumia, valvovat jäsentensä etuja ja voivat toimia linkkinä opiskelijoiden ja yritysten välillä. Ainejärjestöjä on Jyväskylän yliopistossa tällä hetkellä yli 30. Ruotsinopiskelijoiden ainejärjestö on Svenska Klubben. Meidät Klubbenlaiset tunnistaa keltaisista haalareista, joissa on siniset taskut.

 

akateeminen vartti
Yliopistossa opetus alkaa vartin yli. Tätä kutsutaan akateemiseksi vartiksi. Voit olettaa, että jokainen luento tai opetuskerta alkaa 15 yli, ellei toisin ole mainittu. Huomaa kuitenkin, että tentit voivat usein alkaa myös tasatunnein. Tarkista siis tarkka kellonaika ilmoittautuessasi tenttiin.

 

alumni
Alumni on tutkinnon suorittanut ja valmistunut opiskelija.

 

appro (approbatur)
Approbatur on perinteinen nimitys oppiaineen perusopinnoille. Approlla viitataan usein myös opiskelijatapahtumaan, jossa opiskelijat suorittavat leikkimielisesti akateemisia tutkintoja keräämällä suoritusmerkintöjä baareissa ja ravintoloissa. Jyväskylässä järjestetään syksyisin Kauppakadun Appro, joka kerää vuosittain tuhansia osallistujia.

 

demo (demonstraatio)
Demo eli harjoituskerta on opintojakson/kurssin käytännön oppitunti luentomuotoisen opetuksen lisäksi.

 

fuksi
Ensimmäisen vuoden opiskelija yliopistossa. Suomenruotsiksi gulnäbb.

 

haalari & haalarimerkit
Opiskelijatapahtumissa käytetään usein opiskelijahaalareita. Eri ainejärjestöillä on eri väriset haalarit, ja haalarin selässä lukee yleensä oppilaitoksen nimi. Haalareihin kerätään kangasmerkkejä, joita saa esimerkiksi opiskelijatapahtumista tai eri ainejärjestöiltä ostamalla. Meidät Klubbenlaiset tunnistaa keltaisista haalareista, joissa on siniset taskut. Klubbenin omia haalarimerkkejä voi ostaa usein Merkkimarkkinoilta (merkkien myyntitapahtuma, jossa monet ainejärjestöt myyvät merkkejään, järjestetään muutaman kerran vuodessa) sekä ottamalla yhteyttä hallituksen jäseniin.

 

Ilokivi
Ilokivi on Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan ylioppilastalo, jossa sijaitsevat esimerkiksi JYYn keskustoimisto sekä ylioppilaskunnan ylläpitämä lounasravintola. Ilokivellä järjestetään monenlaisia tapahtumia kuten teatteriesityksiä ja mm. legendaarinen Jyrock-festivaali. Ilokiven alakerrassa toimii Kampuskino, pieni elokuvateatteri, jossa esitetään erilaisia ajankohtaisia elokuvia.

 

Isamail / Isaposti
Isamail on Jyväskylän yliopiston opiskelijoiden sähköpostijärjestelmä.

 

JYY (Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta)
Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta. JYY tuottaa jäsenilleen palveluita, edunvalvontaa ja tapahtumia. JYY omistaa esimerkiksi Kortepohjan ylioppilaskylän, joka vuokraa opiskelija-asuntoja, sekä Ilokiven, joka tarjoaa opiskelijahintaista lounasta. JYYn asuntoja löytyy myös Vehkakujalta Savelasta. JYY järjestää vuosittain erilaisia tapahtumia Speed Friendingistä JYY Cooperiin. JYYn asiantuntijoilta saa apua, jos kokee ongelmia esimerkiksi opintoihin tai hyvinvointiin liittyvissä asioissa. Jyy lähettää viikoittain Jyytiset-uutiskoosteen sähköpostitse ja julkaisee Jylkkäri-lehteä. Jylkkärin voi tilata kotiin tai napata mukaan esimerkiksi Ilokiveltä, Lozzilta tai kaupunginkirjastolta.
Katso lisää JYYn sivuilta: jyy.fi

 

kampus
Kampus tarkoittaa yliopistoaluetta ja sen rakennuksia. Jyväskylän yliopiston kampukset sijaitsevat Seminaarinmäellä, Mattilanniemessä ja Ylistönrinteellä. Iso osa ruotsin kielen opintosuunnan opinnoista järjestetään Seminaarinmäen kampuksella.

 

kandidaatin tutkinto (kandi)
Kandidaatin tutkinto on alempi korkeakoulututkinto, johon kuuluu kandidaatintutkielma. Kandidaatin tutkinto on 180 opintopistettä. Katso myös kohta maisterin tutkinto.

 

kandidaatin tutkielma (kandi)
Yleensä opintojen kolmantena vuonna tehtävä itsenäinen tutkimustyö, tuttavallisemmin kandi. Katso myös pro gradu -tutkielma.

 

KOAS
Keski-Suomen opiskelija-asuntosäätiö, joka tarjoaa opiskelija-asuntoja. Koasin taloja löytyy mm. Laajavuoresta, Kuokkalasta, Kankaan alueelta ja Keskustasta. Katso lisää tietoa KOASin sivuilta: koas.fi

 

kopo
Ainejärjestön korkeakoulupoliittinen vastaava, joka hoitaa opiskelijoiden edunvalvontaa opetukseen liittyen. Kopon puoleen on helppo kääntyä esimerkiksi silloin, kun kurssiarvosana on myöhässä. Klubbenin kopon yhteystiedot löydät täältä nettisivuilta kohdasta Klubben.

 

Koppa
Koppa on yksi Jyväskylän yliopiston sähköisistä oppimisympäristöistä. Koppaan kurssien opettajat voivat tallentaa mm. kurssien oppimateriaaleja ja ohjeita.

 

Korppi
Yliopiston aiempi tietojärjestelmä. Nykyään Korpin on suurilta osin korvannut Sisu, mutta Sisuun siirtymisen aikana Korppi on vielä osittaisessa käytössä. Avoimen yliopiston opiskelijat hoitavat opintoasiansa Korpissa, ja Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat joillekin kursseille sekä yleisiin tentteihin Korpissa.

 

laitos
Yliopistolla hallinnollinen kokonaisuus, joka vastaa yhden tai useamman tieteenalan opetuksesta ja tutkimuksesta. Ruotsin oppiaine kuuluu Kieli- ja viestintätieteiden laitokseen. KiVi-laitos taas kuuluu humanistis-yhteiskuntatieteelliseen tiedekuntaan.

 

Lingviestit ry.
Kielten ja viestinnän opiskelijoiden kattojärjestö.

 

luentopäiväkirja
Luentopäiväkirja on teksti, joka sisältää yhteenvedon luentosarjan keskeisestä sisällöstä. Kyse ei ole luentomuistiinpanojen puhtaaksikirjoittamisesta. Päiväkirjassa kirjoittaja pohtii luennoilla kuultuja kokonaisuuksia, esittää runsaasti omia perusteltuja mielipiteitä ja kommentoi luennoitsijan ajattelua suhteessa omaan ajattelutapaansa sekä tekee havaintoja luennon aiheeseen kuuluvista ilmiöistä. Laajuudeltaan luentopäiväkirja vastaa esseetä. Joskus luentopäiväkirja on osa kurssisuoritusta, jolloin saat kurssikohtaiset ohjeet luentopäiväkirjan laatimiseen.

 

lukuvuosi
Lukuvuosi alkaa syksyllä ja loppuu keväällä. Lukuvuosi koostuu viidestä periodista. Opiskelijat ilmoittautuvat yliopistoon läsnä- tai poissaoleviksi jokaisena lukuvuotena, jona ovat kirjoilla yliopistossa. Katso myös kohta periodi.

 

maisterin tutkinto
Maisterin tutkinto on ylempi korkeakoulututkinto, johon kuuluu maisterin tutkielma eli pro gradu -tutkielma (gradu). Maisterin tutkinto on 120 opintopistettä. Katso myös kohta kandidaatin tutkinto.

 

Moodle
Yksi Jyväskylän yliopiston sähköisistä oppimisympäristöistä. Kurssien opettajat tallentavat oppimateriaalia (mm. luentojen diat, luettavat artikkelit, ohjeet kurssin suorittamista varten ja arviointikriteerit) Moodleen. Lisäksi Moodlen palautuslaatikoihin palautetaan kurssitöitä ja muita suorituksia.

 

MyJYU
Jyväskylän yliopiston opiskelijoille kehitetty sovellus, joka kerää yhteen paikkaan kalenterin, lounaslistat, uutiset, työpaikat ja uMoven (yliopiston tarjoaman liikunnan) tarjonnan.

 

opetussuunnitelma
Opetussuunnitelmassa kuvataan opiskelijan saavuttama osaaminen tutkinnon suoritettuaan ja tutkinto-ohjelman tai opintokokonaisuuden rakenne.

 

opetusohjelma
Opetusohjelmalla tarkoitetaan suunnitelmaa lukuvuoden tai pidemmän ajanjakson opetustarjonnasta ja opetuksesta aikatauluineen.

 

opintopiste
Opintopiste eli opiskelijoiden kesken noppa. Opintojakson suoritettuasi ansaitset opintopisteitä, eli etenet opinnoissasi. Opintopisteiden määrä heijastaa kurssin vaatimaa työmäärää. 1 opintopiste vastaa noin 27 tuntia työtä. Mikäli nostat opintotukea, Kela vaatii lukuvuodessa suoritettavan 45 opintopistettä. Aikataulussa valmistuminen vaatii noin 60 opintopisteen suorittamista lukuvuodessa.

 

opintosuunnitelma
Henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa, eli HOPSissa, opiskelija päättää kurssit joita haluaa opiskella ja ajoittaa ne opintoajalleen. HOPS tehdään Sisu-järjestelmässä. Opintosuunnitelmaa muokataan ja tarkennetaan opintojen edetessä.

 

opintosuunta
Tutkinto-ohjelman suuntautumisvaihtoehto. Opiskelijoilla on yleensä vain yksi opintosuunta, mikäli ei tee kahta tutkintoa samaan aikaan. Vastaa käytännössä kysymykseen: “Mitä opiskelet?” Ennen syksyä 2017 aloittaneilla opiskelijoilla on pääaine, joka rinnastuu opintosuuntaan.

 

periodi
Opetus jakaantuu lukuvuonna viiteen periodiin. Syyslukukausi sisältää periodit I ja II, kevätlukukausi periodit III ja IV. Kurssit kestävät yleensä yhden periodin ajan, mutta jotkin kurssit voivat kestää myös useamman periodin ajan. Viides periodi on niin sanottu kesäopetuksen periodi. Silloin lähiopetusta on vähemmän, mutta opiskelijat voivat edistää opintojaan itsenäisten kurssien avulla.

 

pro gradu -tutkielma (gradu)
Opintojen loppuvaiheessa tehtävä itsenäinen tutkimustyö, tuttavallisemmin gradu, joka sisältyy syventäviin opintoihin ja jossa on tarkoitus osoittaa tieteenalan tutkimusmenetelmien, lähteiden käytön ja tieteellisen esitystavan hallintaa.

 

Semma
Opiskelijahintaista lounasta tarjoavia Semman ravintoloita löytyy ympäri kampusta. Katso ravintoloiden sijainnit ja ruokalistat Semman sivuilta: semma.fi

 

Sisu
Sisu on yliopiston tietojärjestelmä, joka tukee opiskelua. Siellä ilmoittaudutaan kursseille ja luodaan henkilökohtainen opintosuunnitelma. Myös kurssien arvosanat löytyvät Sisusta. Sisun rinnalla käytössä on edelleen yliopiston vanha tietojärjestelmä, Korppi. Katso myös kohta Korppi.

 

sitsit
Opiskelijat viettävät usein iltaa ainejärjestöjen järjestämillä sitseillä eli akateemisessa pöytäjuhlassa, jossa syödään, juodaan ja lauletaan opiskelijakavereiden kanssa. Juhlilla on yleensä jokin aihe tai teema, jonka mukaan myös pukeudutaan.

 

sopo
Ainejärjestön sosiaalipoliittinen vastaava, joka vastaa opiskelijoiden henkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin liittyvistä asioista. Klubbenin sopon yhteystiedot löydät täältä nettisivuilta kohdasta Klubben.

 

tentti & eTentti & kirjatentti
Tentti eli kirjallinen kuulustelu on yliopistoissa yleisesti käytetty opintojen arviointimenetelmä. Tentti pidetään usein kurssin tai opintojakson lopussa. Kirjatenteissä tentitään opintokokonaisuuteen kuuluva kirjallisuus, kun taas luentotenteissä esitetään kysymyksiä luennoista ja mahdollisesta kirjallisuudesta. eTentti suoritetaan itsenäisesti tietokoneella yliopiston e-tenttitilassa.

 

tiedekunta
Jyväskylän yliopisto koostuu kuudesta tiedekunnasta, jotka tuottavat opetusta ja tutkimusta. Tiedekuntien sisällä on useita opintosuuntia. Jyväskylän yliopiston tiedekunnat ovat seuraavat: humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, informaatioteknologian tiedekunta, kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta, kauppakorkeakoulu, liikuntatieteellinen tiedekunta ja matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta. Ruotsin oppiaine kuuluu Kieli- ja viestintätieteiden laitokseen. KiVi-laitos taas kuuluu humanistis-yhteiskuntatieteelliseen tiedekuntaan.

 

toteutus
Eli se, millä tavalla opetus järjestetään tietystä opintojaksosta – opiskelijoiden kielessä kurssi. Kurssit kestävät yleensä yhden periodin, mutta jotkut kurssit ovat myös pidempiä.

 

tutor
Tutor on pienryhmän ohjaajana toimiva henkilö. Tutorit ovat vanhempia opiskelijoita, jotka ovat käyneet Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan järjestämän tutor-koulutuksen. Heidän tehtävänään on perehdyttää uudet opiskelijat yliopistoon.

 

uMove
uMove – Jyväskylän yliopiston korkeakoululiikunta tarjoaa opiskelijoille paljon erilaisia liikkumismahdollisuuksia. Ostamalla liikuntatarran pääset käyttämään palloiluvuoroja, ryhmäliikuntatunteja sekä kuntosaleja. Katso lisää uMoven sivuilta: korkeakoululiikunta.fi

 

valinnaiset opinnot
Valinnaiset opinnot eli sivuaine. Kaikkiin tutkintoihin kuuluu vapaavalintaisia opintoja, jotka opiskelijat saavat valita oman kiinnostuksensa mukaan. Tutkinnosta riippuen on yleistä lukea joko useampaa ainetta muutamia kursseja, tai lukea “pitkä sivuaine” jostain tietystä aineesta. Silloin tarkoitetaan perusopintojen ja aineopintojen suorittamista kyseisessä oppiaineessa.

 

vujut
Vuosijuhlat. Yleensä hienompi iltajuhla, jossa juhlitaan jonkin järjestön vuosipäivää. Moni ainejärjestö järjestää suuremmat vujut vain joka viides tai kymmenes vuosi. Svenska Klubben juhlii vujuja joka viides vuosi. Vuonna 2020 juhlimme 60 v. vujuja.

 

YTHS (Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö)
Ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiö, joka tarjoaa terveydenhuollon palveluja opiskelijalle. YTHS:n kautta pääset terveydenhoitajan, lääkärin tai vaikkapa fysioterapeutin vastaanotolle ei-kiireellisissä tapauksissa. Suurin osa palveluista on maksuttomia, mutta erityislääkärikäynnit maksavat. Kiireelliset tapaukset hoidetaan omalla terveysasemalla tai Keski-Suomen keskussairaalassa.